Tel.: +420 777 13 23 43
u Rechů

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Jsou to údaje, které jsou pro Pension u Rechů, adresou Hořická 42, 67801 Blansko  (dále jen Penzion) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Penzionem a Hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud Penzion osobní údaje získává?

Veškeré osobní údaje od Hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

Práva Hosta

Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Penzionu, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Penzionu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.